вторник, 12 декабря 2006 г.

12 декабря 2006 года - годовщина смерти Гейдара Алиева / Biedrība "Azeri"pieminēja G.Alijeva nāves gadadienu


Общество азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ" 12 декабря 2006 года отметило 3-летнюю годовщину смерти общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева. Была зачитана молитва за упокой его души. Также с речью выступил председатель общества "АЗЕРИ" У.Ахмедов. В выступлении было рассказано о заслугах Г.Алиева перед Родиной и Азербайджанским народом.
------------------------------------------------------------
Latvijas Azerbaidžāņu biedrība "Azeri" 2006.gada 12.decembrī pieminēja vispārējā nacionālā Azerbaidžānas tautas līdera Geidara Alijeva nāves trešo gadadienu. Tika nolasīta lūgšana viņa dvēseles mieram. Tāpat ar runu uzstājās biedrības "AZERI" priekšsēdētājs U.Ahmedovs. Uzrunā tika izstāstīts par G.Alijeva nopelniem Dzimtenes un Azerbaidžānas tautas priekšā.