среда, 27 декабря 2006 г.

День Солидарности Азербайджанцев Мира / Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Diena


Общество азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ" 27 декабря 2006 года проводило праздник, посвященный Дню Солидарности Азербайджанцев Мира. 
Председатель общества "АЗЕРИ" Улдузхан Ахмедов в своем выступлении отметил, что праздник "День Солидарности Азербайджанцев Мира" имеет большое значение. Этот праздничный день в истории Азербайджана появился благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. 
На празднике кроме Улдузхана Ахмедова выступили Д.Залов, А.Эйвазов, З.Ибрагимов и др. 
В празднике участвовали молодежь и дети. Молодежный центр организовал и показал КВН.
-------------------------------------------
27.12.2006.g. Latvijas Azerbaidžāņu biedrība "AZERI" svinēja Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Dienu. Biedrības "AZERI" priekšsēdētājs savā uzrunā atzimēja, ka svētkiem "Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Diena" ir liela nozīme. Šie svētki Azerbaidžānas vēsturē parādījās pateicoties vispārnacionālājam līderim Geidaram Alijevam. Vēl svētkos uzstājas D.Zalovs, Z.Ibragimovs un citi. Svētkos piedalījās jaunatne un bērni. Jaunatnes centrs organizēja un rādīja Jautro un atjautīgo klubu.