суббота, 24 марта 2007 г.

Празднование Новруз Байрам / Svētki Novruz Bairam


24 марта 2007 года общество Азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ" праздновало праздник Новруз Байрам. В празднике участвовали азербайджанцы и приглашенные гости разных национальностей. КВН "Cедьмой Восток",организованный молодежным центром, показал веселое представление, которое в зале заслужило громкие аплодисменты и смех. Также звучала живая азербайджанская музыка и песни на родном языке. Музыканты были приглашены из Азербайджана. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007.gada 24.martā Latvijas Azerbaidžāņu biedrība “AZERI” svinēja svētkus “Novruz Bairam”. Svētkos piedalījās azerbaidžāņi un dažādu tautību uzaicinātie viesi. Jaunatnes centra organizētā Jautro un atjautīgo kluba izrāde “Septītie Austrumi” izpelnījās visvairāk aplausus un jautras smiešanās. Tāpat skanēja dzīvā azerbaidžāņu mūzika un dziesmas dzimtājā valodā. Mūziķi bija uzaicināti no Azerbaidžānas.