четверг, 6 сентября 2018 г.

Dzīvojošais Latvijā azerbaidžānis balotējas 13. Latvijas Saeimas vēlēšanās
Dzimis 1989. gadā. Pēc profesijas esmu grāmatvedis, patla-

ban mācos Latvijas Biznesa koledžas Uzņēmējdarbības vadī-

bas fakultātē. Strādāju sabiedriskās ēdināšanas jomā.

 
Aktīvi nodarbojos ar sportu. Atbalstu sporta projektus un pa-

sākumus.
 

Esmu pārliecināts, ka Latvijai ir jākļūst par patiesi sociālu

valsti, kas rūpējas par tiem, kam nepieciešams atbalsts.

Latvijas pienākums ir nodrošināt cienīgu dzīves līmeni

gados vecākiem cilvēkiem, un pensiju palielināšana ir

viens no tuvāko gadu galvenajiem mērķiem.

Līdztekus tam Latvijai ir jāiegulda savā nākotnē, atbalstot

ģimenes, kurās aug bērni. Ir jārada tādi ekonomiskie

un sociālie apstākļi, lai ģimenes nebaidītos laist pasaulē

vairāk nekā vienu bērnu.

Medicīnas pakalpojumiem jābūt pieejamiem ikvienam

Latvijas iedzīvotājam. Veselības aprūpes finansējumam

perspektīvā jāsasniedz 7% no IKP.

Nedrošība par rītdienu ir galvenais Latvijas iedzīvotā-

ju masveida emigrācijas iemesls. Ir jāpalīdz mazajam

biznesam un mikrouzņēmumiem, jāievieš atvieglota

nodokļu sistēma nozarei. Tas ir ekonomiskās attīstības

pamats!

Mums ir jāmaina situācija Latvijā!