суббота, 19 марта 2011 г.

Новруз Байрам / Novruz Bairam

19 марта 2011 года общество "АZERI" организовало в г.Риге проведение праздника Новруз Байрам. На празднике с поздравлениями к азербайджанцам выступил председатель общества "АZERI" Улдузхан Ахмедов. От имени старшего поколения выступила М.Залова, от культурного центра "ОЧАГ" Р.Алиев, также выступил Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в Латвийской Республике Э.Зейналов.
---------------------------------------
2011.gada 19.martā Latvijas Azerbaidžāņu biedrība “AZERI” Latvijā, Rīgā organizēja svētku “Novruz Bairam” svinēšanu. Svētkos ar apsveikumu azerbaidžāņiem uzstājās biedrības “AZERI” priekšsēdētājs Ulduzhans Ahmedovs. Vecākās paaudzes vārdā uzstājās M.Zalova, no kultūras centra “Očag” R.Alijevs un ārkārtējais un pilnvarotais Azerbaidžānas Republikas Vēstnieks Latvijas Republikā V.E. E.Zeinalovs.