пятница, 18 декабря 2009 г.

День солидарности азербайджанцев мира / Vispasaules azerbaidžāņu solidaritātes diena


18 декабря 2009 года общество "АZERI" организовало концерт, посвящённый Дню солидарности азербайджанцев мира. 

Перед праздничным концертом председатель общества У.Ахмедов поздравил азербайджанцев с праздником солидарности азербайджанцев мира и рассказал о важности праздника для азербайджанцев. В своём выступлении он отметил, что этот праздник связан и с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. 
В концерте участвовали артисты из Азербайджана.
-------------------------------
2009.gada 18.decembrī Latvijas Azerbaidžāņu biedrība "AZERI" organizēja Vispasaules azerbaidžāņu solidaritātes dienai veltītu koncertu. Pirms svētku koncerta biedrības priekšsēdētājs U.Ahmedovs apsveica azerbaidžāņus ar Vispasaules azerbaidžāņu solidaritātes dienu un izstāstīja par šo svētku nozīmīgumu azerbaidžāņiem. Savā runā viņš atzīmēja, ka šie svētki saistīti arī ar azerbaidžāņu tautas vispārnacionālā līdera Geidara Alijeva vārdu. Koncertā piedalījās mākslinieki no Azerbaidžānas.