пятница, 27 февраля 2009 г.

26 февраля - Ходжалинский геноцид / 26 februāris - Hodžali genocīds26 февраля 2009 года общество "АZERI" провело мероприятие в память 17 годовщины геноцида Ходжалы.
На этом мероприятии была осуждена армянская агрессия против мирных жителей Азербайджана в Ходжалы. Был показан документальный фильм о геноциде. 
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, незаконные армянские вооруженные отряды Нагорного Карабаха при непосредственном участии личного состава и техники 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР, расположенного в Ханкенди, захватили город Ходжалы, учинив геноцид против азербайджанского народа. Во время захвата города Ходжалы только в течение одной ночи безжалостно, с особой жестокостью замучены и убиты 613 мирных жителей, в т.ч. 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, сотни мирных жителей были захвачены в заложники, многие пропали без вести. 
На мероприятии выступили У.Ахмедов, Р.Алиев, Д.Залов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009.gada 26.februārī Latvijas Azerbaidžāņu biedrība "AZERI" organizēja pasākumu, veltītu Hodžali genocīda 17.gadadienas piemiņai.
Pasākumā tika nosodīta armēņu agresija pret Azerbaidžānas Hodžalī mierīgajiem iedzīvotājiem.Tika rādīta dokumentāla filma. 1992.gada naktī no 25. uz 26.februāri Armēnijas bruņotie spēki, Kalnu Karabahas nelikumīgās armēņu bruņotās vienības ar tiešu bijušās PSRS armijas 366-tā motostrēlnieku pulka sastāva un tehnikas, kuras bija izvietotas Hankendi, piedalīšanos sagrāba Hodžali pilsētu, sarīkojot genocīdu pret azerbaidžāņu tautu. Hodžali pilsētas sagrābšanas laikā tikai vienas nakts laikā nežēlīgi, ar īpašu cietsirdību nomocīti un iznīcināti: 613 - mierīgie iedzīvotāji, t.sk. 63 - bērni, 106 - sievietes, 70 - sirmgalvji, simtiem mierīgo iedzīvotāju tika sagrābti par ķīlniekiem, daudzi pazuda bez vēsts. Pasākumā uzstājās U.Ahmedovs, R.Alijevs, D.Zalovs.