суббота, 17 мая 2008 г.

День рождения общенационального лидера Азербайджана Г.Алиева / Azerbaidžānas tautu līdera G.Alijeva dzimšanas diena17 мая 2008 года Молодежный центр Латвии "АЗЕРИ" при поддержке общества Азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ" организовал концерт.
Концерт был посвящен 85-летию общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева и 90-летию Дня Независимости Азербайджанского государства (Дню Республики).
Перед концертом с докладом выступил председатель общества "АЗЕРИ" Улдузхан Ахмедов. Он рассказал о жизни Гейдара Алиева и его заслугах перед азербайджанским народом. Также выступили председатель Молодежного центра Амиль Салимов, Али Шихалиев, Рафик Сейфуллаев и другие члены общества.
После выступлений был показан концерт и КВН, в котором выступали члены Молодежного центра.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008.gada 17.maijā notika koncerts, veltīts Azerbaidžānas tautu vispārnacionālā līdera Geidara Alijeva 85.dzimšanas dienai. Koncertu organizēja Jaunatnes centrs "AZERI" ar Latvijas Azerbaidžāņu biedrības "AZERI" palīdzību.
Koncerts bija veltīts Azerbaidžānas tautu vispārnacionālā līdera Geidara Alijeva 85.dzimšanas dienai un Azerbaidžānas Neatkarības 90-tai gadadienai. Pirms koncerta ar uzrunu uzstājas biedrības "Azeri" priekšsēdētājs Ulduzhans Ahmedovs. Viņš izstāstīja par G.Alijeva dzīvi un nopelniem Dzimtenes un Azerbaidžānas tautas priekšā. Ar uzrunu uzstājas arī Jaunatnes centra "AZERI" priekšsēdētājs Amiļs Saļimovs, Ali Šihalijevs, Rafiks Seifullajevs un citi biedrības "AZERI" biedri. Pēc uzrunas notika koncerts un Jautro un atjautīgo kluba izrāde, kuru organizēja Jaunatnes centra biedri.