понедельник, 31 декабря 2007 г.

Праздник, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира / Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Diena.


Общество азербайджанцев Латвии "Азери" 31 декабря 2007 года организовало праздник, посвященный Дню солидарности Азербайджанцев мира. 
Праздничный вечер открыл председатель общества "Азери" Улдузхан Ахмедов.
Он поздравил азербайджанцев с праздником и в своем выступлении отметил, что этот праздник имеет большое значение для азербайджанского народа. Этот праздник связан с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Именно он провозгласил этот праздник. 
Также с поздравлением выступили Амиль Салимов, Махия ханум Залова, Зейнал Гасанзаде и др. 
На празднике звучала национальная музыка. Молодежный центр "Азери" организовал показ КВН "Седьмой восток". Присутствующие аплодисментами встречали участников КВН "Седьмой восток".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latvijas Azerbaidžāņu biedrība "Azeri" 31.12.2007.g. organizēja Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Dienai veltītas svinības.
Svinīgo vakaru atklāja Latvijas Azerbaidžāņu biedrības "Azeri" priekšsēdētājs Ulduzhans Ahmedovs. Viņš apsveica azerbaidžāņus ar šo dienu un savā uzrunā atzīmēja, ka "Vispasaules Azerbaidžāņu solidaritātes Dienai" ir liela nozīme azerbaidžāņu vidū. šie svētki saistās ar vispārnacionālā līdera Geidara Alijeva vārdu. Tieši viņš izsludināja šos svētkus. Tāpat ar apsveikumiem svētkos uzstājas Amiļs Salimovs, Mahija hanum Zalova, Zeinals Gasanzade un citi. Svētkos skanēja nacionālā mūzika. Jaunatnes centrs "Azeri" organizēja un rādīja Jautro un atjautīgo klubu "Septītie Austrumi". Klātesošie ar aplausiem sagaidīja Jautro un atjautīgo kluba "Septītie Austrumi"dalībniekus.