среда, 10 мая 2006 г.

День рождения общенационального лидера Азербайджана Г.Алиева / Azerbaidžānas tautu līdera G.Alijeva dzimšanas diena


10 мая 2006 года в городе Риге в Большой Гильдии был организован концерт, посвященный 83 годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
В концерте участвовали скрипач-виртуоз из Баку Джейхун Исмаилов, Латвийский Национальный Симфонический оркестр и шоу-балет "Небеса". 
Концерт был организован с помощью Конгресса Азербайджанцев Балтийских государств. Председатель Конгресса Улдузхан Ахмедов. 
Концерт посетили работники и руководители Секретариата Министра по особым поручениям по делам общественной интеграции, Министерства Культуры, представители национальных меньшинств Латвии и Литвы. В зале присутствовали более 500 человек.
--------------------------------------------
2006.gada 10.maijā Rīgā, Lielajā Ģildē notika koncerts, veltīts Azerbaidžānas tautu vispārnacionālā līdera Geidara Alijeva 83.dzimšanas dienai. Koncertā piedalījās vijolnieks-virtuozs no Baku Džeihuns Ismailovs, Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris un šovbalets "Debesis". Koncerts tika organizēts ar Baltijas valstu azerbaidžāņu Kongresa palīdzību, Kongresa priekšsēdētājs Ulduzhans Ahmedovs.Koncertu apmeklēja Īpašu Uzdevumu Ministra Sabiedrības Integrācijas Lietās Sekretariāta, Kultūras Ministrijas vadītāji un darbinieki, Latvijas un Lietuvas mazākumtautību pārstāvji. Apmeklētāju skaits bija vairāk kā 500 cilvēku.