понедельник, 16 января 2006 г.

Учреждение Конгресса азербайджанцев Балтийских государств / Baltijas valstu Azerbaidžāņu Kongress


16 января 2006 года в Латвии учрежден Конгресс азербайджанцев Балтийских государств (Латвии, Литвы, Эстонии). 
Председателем Конгресса избран УЛДУЗХАН АХМЕДОВ. 
Конгресс азербайджанцев Балтийских государств учрежден в Риге по инициативе организаций азербайджанских диаспор, действующих в Латвии,Литве и Эстонии. 
В Конгресс входят: 
1.Общество азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ", председатель - Улдузхан Ахмедов, 2.Община азербайджанцев Литвы, председатель - Маир Гамзаев, 
3.Азербайджанский культурный центр в Эстонии "АЙДАН", председатель - Ниязи Гаджиев.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006.g.16.janvārī Latvijā nodibināts Baltijas valstu(Latvijas,Lietuvas,Igaunijas)Azerbaidžāņu Kongress.Par Kongresa priekšsēdētāju ievēlēts ULDUZHANS AHMEDOVS. Baltijas valstu Azerbaidžāņu Kongress nodibināts Rīgā pēc azerbaidžāņu diasporu organizāciju,kuras darbojas Latvijā,Lietuvā un Igaunijā, iniciatīvas. Kongresā sastāv:1.Latvijas azerbaidžāņu biedrība "AZERI",priekšsēdētājs-Ulduzhans Ahmedovs;2.Lietuvas azerbaidžāņu kopiena,priekšsēdētājs-Mahirs Gamzajevs;3.Azerbaidžāņu kultūras centrs Igaunijā"AIDAN",priekšsēdētājs-Nijazi Gadžijevs.