воскресенье, 6 июня 2004 г.

Представители АФФА Азербайджана в Риге / Azerbaidžānas valsts futbola federācijas "AFFA"pārstāvji Rīgā


Встреча членов правления общества Азербайджанцев Латвии "Азери" с представителями АФФА Азербайджана в Риге 6 июня 2004 года. 
В первом ряду справа налево: заместитель председателя общества "Азери" З.Ибрагимов, вице-президент АФФА Ф.Гусейнов, президент АФФА Р.Мирзоев, председатель общества "Азери" У.Ахмедов, М.Мамедов и А.Мамедов.
--------------------------------------------
Latvijas Azerbaidžāņu biedrības "Azeri" valdes locekļi tikšanās ar Azerbaidžānas valsts futbola federācijas "AFFA" pārstāvjiem Rīgā, 2004.g.06.jūnijā. Pirmajā rindā no labās puses uz kreiso: biedrības "Azeri" priekšsēdētāja vietnieks Z.Ibragimovs, AFFA vice-prezidents F.Guseinovs, AFFA prezidents R.Mirzojevs, biedrības "Azeri" priekšsēdētājs U.Ahmedovs, M.Mamedovs un A.Mamedovs.